Kurzy / SME / SME - prohlubovací kurz - ŠKOL...

SME - prohlubovací kurz - ŠKOLENÍ

UPOZORNĚNÍ - Termíny kurzů mohou být z důvodu aktuální epidemiologické situace změněny.

Kurz je určen pro osoby, které vlastní profesní osvědčení mechanika měření emisí a na základě § 60 a 61 Čl. II Přechodných ustanovení – odstavec 11 a 12 zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění zákona a potřebují získat prodloužení profesního osvědčení mechanika měření emisí, formou vydání profesního osvědčení kontrolního technika, jehož oprávnění k provádění technických kontrol je omezeno na měření emisí vozidel.

Účel kurzu

Absolvováním kurzu splní kontrolní technik (dříve mechanik SME) podmínky pro prodloužení platnosti profesního osvědčení.

Průběh kurzu

Kurz se skládá ze dvou termínově oddělených částí, které musí mechanik absolvovat:
1. Teoretická a praktická výuka

 1. Přezkoušení (viz SME - prohlubovací kurz - PŘEZKOUŠENÍ)
  závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení kontrolního mechanika s omezením na emise.
  v případě potřeby se mechanik může přihlásit na opakované přezkoušení

UPOZORNĚNÍ!
Pro získání prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika s omezením na měření emisí je třeba absolvovat kurz „SME - prohlubovací kurz – ŠKOLENÍ“ (teoretická a praktická výuka) a následně pak i kurz „SME - prohlubovací kurz – PŘEZKOUŠENÍ“ (závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika s omezením na emise).

Rozsah kurzu SME je 2 dny, teoretická i praktická výuka probíhá v prostorách DEKRA CZ a.s. v Praze, nebo školicího střediska Motor expert, s.r.o. v Přerově. Podmínkou konání kurzu je naplnění minimálního počtu 10 účastníků. V případě, že nebude kurz obsazen minimálně 10-ti posluchači, budete informován o tom, že je nutné se přeobjednat na kurz pořádaný v jiném termínu.

Časový rozvrh kurzu

1.-2.den 7:30 – 8:00 prezence, 8:00 – 17:00 výuka

Při prezenci je nutné ke kontrole předložit tyto doklady:

 • platný občanský průkaz pro kontrolu totožnosti
 • originál profesního osvědčení mechanika měření emisí pro kontrolu osvědčení
  Kontrola těchto dokladů je nutná pro absolvování výuky v daném kurzu a následné vydání „Potvrzení o absolvování kurzu“.

Držitelům profesních osvědčení kontrolního technika, kterým skončila platnost osvědčení a v příslušném roce neabsolvovali prohlubovací kurz a nesložili závěrečné přezkoušení, se vydává nové osvědčení, a to pokud do dvou let od skončení platnosti osvědčení absolvují prohlubovací kurz a složí závěrečné přezkoušení. V takovém případě Ministerstvo dopravy České republiky původní neplatné osvědčení odebere a vystaví osvědčení nové. Žadatel je povinen uhradit poplatek 1 000 Kč ve formě kolku.

Pokud držitelé osvědčení neabsolvují prohlubovací kurz a nesloží závěrečné přezkoušení do dvou let od skončení platnosti osvědčení, mohou získat osvědčení pouze absolvováním základního kurzu při splnění zákonných podmínek z hlediska vzdělání a praxe.

Platba se provádí bankovním převodem, nejpozději 10 dní před začátkem kurzu.

Proč DEKRA?

 • kopii pověření, které opravňuje společnost DEKRA CZ a.s. organizovat
  základní kurzy pro STK a SME naleznete zde
 • profesionální tým lektorů s dlouholetou praxí v oboru
 • nejširší nabídka služeb v daném oboru
 • profesionální přístup k zákazníkům
 • zajištění služeb v termínu a s pomocí vlastních odborníků

Místo konání

Praha
Brno

Ubytování Praha

Pro účastníky kurzů v Praze nabízíme možnost ubytování u CK IVANATOUR Praha s.r.o. v BEST WESTERN Amedia Praha (5minut pěšky od budovy naší společnosti). Pro ubytování za zvýhodněné ceny informujte CK, že jste posluchači kurzů DEKRA CZ.

Cena ubytování:
2 lůžkový pokoj Business 1.075,-- Kč/osoba/noc/včetně snídaně
1 lůžkový pokoj Business 1.640,-- Kč/osoba/noc/včetně snídaně

Na recepci hotelu je nutné uhradit poplatek městu ve výši 50,-- Kč/osoba/noc a platba je možná pouze platební kartou.

Pokud budete mít zájem o ubytování, kontaktujte přímo CK IVANATOUR Praha (minimálně 3 týdny před příjezdem):
Email: ivanatour@ivanatour.cz
Mobil: 702 140 643 Ing. Petra Kubů
Telefon: 267 913 445
Adresa: Teplická 604/15, 190 00 Praha 9
http://www.ivanatour.cz


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 5.500,00 Kč 1.155,00 Kč 6.655,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Yvona Davidová
  yvona.davidova@dekra.com
  +420 606 761 431