DEKRA Kurzy

SME - prohlubovací kurz - ŠKOLENÍ

Kurzy / STK, SME a Úřady / SME - prohlubovací kurz - ŠKOL...

Kurz je určen pro osoby, které vlastní profesní osvědčení mechanika měření emisí a na základě § 69 a Čl. II Přechodných ustanovení – odstavec 11 a 12 zákona č. 56/2001 Sb. ve znění zákona č. 239/2013 Sb. a potřebují získat prodloužení profesního osvědčení mechanika měření emisí.

Účel kurzu

Absolvováním kurzu splní mechanik podmínky pro prodloužení platnosti profesního osvědčení.

Průběh kurzu

Kurz se skládá ze dvou termínově oddělených částí, které musí mechanik absolvovat:
1. Teoretická a praktická výuka
mechanik volí dle svého platného profesního osvědčení z možností Nafta či Benzín + Plyn

 1. Přezkoušení (viz SME - prohlubovací kurz - PŘEZKOUŠENÍ)
  závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení mechanika měření emisí
  v případě potřeby se mechanik může přihlásit na opakované přezkoušení

UPOZORNĚNÍ!
Pro získání prodloužení profesního osvědčení mechanika SME je třeba absolvovat kurz „SME - prohlubovací kurz – ŠKOLENÍ“ (teoretická a praktická výuka) a následně pak i kurz „SME - prohlubovací kurz – PŘEZKOUŠENÍ“ (závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení mechanika SME).

Rozsah kurzu SME je 1 až 2 dny dle zaměření (NAFTA či BENZÍN + PLYN), teoretická i praktická výuka probíhá v prostorách DEKRA. Podmínkou konání kurzu je naplnění minimálního počtu 10 účastníků. V případě, že nebude kurz obsazen minimálně 10-ti posluchači, budete informován o tom, že je nutné se přeobjednat na kurz pořádaný v jiném termínu.

Časový rozvrh kurzu

1.den 8:00 – 8:30 prezence, 8:30 – 16:00 výuka

Při prezenci je nutné ke kontrole předložit tyto doklady:

 • platný občanský průkaz pro kontrolu totožnosti
 • originál profesního osvědčení mechanika měření emisí pro kontrolu osvědčení
  Kontrola těchto dokladů je nutná pro absolvování výuky v daném kurzu a následné vydání „Potvrzení o absolvování kurzu“.

Podle §61 odst. 3 a §70 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb. se držitelům profesních osvědčení, kterým skončila platnost osvědčení a v příslušném roce neabsolvovali prohlubovací kurz a nesložili závěrečné přezkoušení, vydává nové osvědčení, a to pokud do dvou let od skončení platnosti osvědčení absolvují prohlubovací kurz a složí závěrečné přezkoušení. V takovém případě Ministerstvo dopravy České republiky původní neplatné osvědčení odebere a vystaví osvědčení nové. Žadatel je povinen uhradit poplatek 1 000 Kč ve formě kolku.

Pokud držitelé osvědčení neabsolvují prohlubovací kurz a nesloží závěrečné přezkoušení do dvou let od skončení platnosti osvědčení, mohou získat osvědčení pouze absolvováním základního kurzu.

Platba se provádí bankovním převodem, nejpozději 10 dní před začátkem kurzu.

Proč DEKRA?

 • pověření Ministerstva dopravy ČR (MDČR) zabezpečováním výuky pro stanice měření emisí (SME) zde
 • profesionální tým lektorů s dlouholetou praxí v oboru
 • nejširší nabídka služeb v daném oboru
 • profesionální přístup k zákazníkům
 • zajištění služeb v termínu a s pomocí vlastních odborníků

Místo konání

Praha
Tišnov u Brna

Ubytování

Praha
Pro účastníky kurzů v Praze nabízíme možnost ubytování u CK IVANATOUR Praha s.r.o. v BEST WESTERN Amedia Praha (5minut pěšky od budovy naší společnosti). Pro ubytování za zvýhodněné ceny informujte CK, že jste posluchači kurzů DEKRA CZ.
Pokud budete mít zájem o ubytování, kontaktujte přímo CK IVANATOUR Praha (minimálně 3 týdny před příjezdem):
Email: ivanatour@ivanatour.cz
www.ivanatour.cz

Tišnov
Pro účastníky kurzů v Tišnově nabízíme možnost ubytování v penzionu KORAL. Pro ubytování za zvýhodněné ceny informujte v penzionu, že jste posluchači kurzů DEKRA CZ.
Pokud budete mít zájem o ubytování, kontaktujte přímo penzion KORAL (minimálně 3 týdny před příjezdem):
Email: ubytovani-koral@seznam.cz
Tel.: 739 735 702 / 603 801 768


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 2.148,64 Kč 451,36 Kč 2.600,00 Kč

Vypsané termíny

Nenašli jsme žádná školení odpovídající vašim kritériím. Vrátit se.

Kontakty

Yvona Davidová
yvona.davidova@dekra.com
+420 606 761 431