DEKRA Kurzy

SME - prohlubovací kurz - PŘEZKOUŠENÍ

Kurzy / STK, SME a Úřady / SME - prohlubovací kurz - PŘEZ...

Kurz přezkoušení je určen pro osoby, které vlastní profesní osvědčení mechanika měření emisí a na základě § 69 a Čl. II Přechodných ustanovení – odstavec 11 a 12 zákona č. 56/2001 Sb. ve znění zákona č. 239/2013 Sb. a potřebují získat prodloužení profesního osvědčení mechanika měření emisí.

Jedná se o závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení mechanika SME dle jeho účasti na prohlubovacím kurzu NAFTA, BENZÍN + PLYN.

Účel kurzu

Absolvováním kurzu splní mechanik podmínky pro prodloužení platnosti profesního osvědčení.

Průběh kurzu

Kurz se skládá ze dvou termínově oddělených částí, které musí mechanik absolvovat:

 1. Teoretická a praktická výuka (viz SME - prohlubovací kurz - ŠKOLENÍ)
  mechanik volí dle svého platného profesního osvědčení z možností Nafta či Benzín + Plyn

2. Přezkoušení
závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení mechanika měření emisí
v případě potřeby se mechanik může přihlásit na opakované přezkoušení

UPOZORNĚNÍ!
Kurz „SME - prohlubovací kurz – PŘEZKOUŠENÍ“ (závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení mechanika SME) můžete absolvovat pouze v případě, že jste absolvoval kurz „SME - prohlubovací kurz – ŠKOLENÍ“ (teoretická a praktická výuka) a obdržel jste „Potvrzení o jeho absolvování“.

Minimální obsazenost kurzu pro jeho pořádání je 10 posluchačů. V případě, že nebude kurz obsazen minimálně 10-ti posluchači, budete informován o tom, že je nutné se přeobjednat na kurz pořádaný v jiném termínu.

Časový rozvrh kurzu

8:00 prezence přihlášených posluchačů na zkoušku „NAFTA“
Po prezenci následuje test v délce 45 minut a na závěr vyhodnocení testů a předávání žádosti o prodloužení profesního osvědčení mechanika měření emisí.
11:00 prezence přihlášených posluchačů na zkoušku „BENZÍN + PLYN“, test, vyhodnocení

Pokud je na přezkoušení vypsán i odpolední termín je časový rozvrh následující:
14:00 prezence přihlášených posluchačů na zkoušku „NAFTA“, test, vyhodnocení
17:00 prezence přihlášených posluchačů na zkoušku „BENZÍN + PLYN“, test, vyhodnocení

Při prezenci je nutné ke kontrole předložit tyto doklady:

 • kolek v hodnotě 50 Kč (pokud se prodlužuje platné Osvědčení)
 • platný občanský průkaz pro kontrolu totožnosti
 • originál profesního osvědčení mechanika měření emisí
 • originál výpisu z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • potvrzení o absolvování kurzu „SME-prohlubovací kurz-ŠKOLENÍ“
 • čestné prohlášení, že jste schopen závěrečný test vykonat (formulář zde)
  Kontrola těchto dokladů je nutná, aby podle zkušebního řádu na základě úspěšně vykonané zkoušky mohlo MDČR posluchači vydat prodloužení profesního osvědčení mechanika měření emisí.

Podle §61 odst. 3 a §70 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb. se držitelům profesních osvědčení, kterým skončila platnost osvědčení a v příslušném roce neabsolvovali prohlubovací kurz a nesložili závěrečné přezkoušení, vydává nové osvědčení, a to pokud do dvou let od skončení platnosti osvědčení absolvují prohlubovací kurz a složí závěrečné přezkoušení. V takovém případě Ministerstvo dopravy České republiky původní neplatné osvědčení odebere a vystaví osvědčení nové. Žadatel je povinen uhradit poplatek 1 000 Kč ve formě kolku.

Pokud držitelé osvědčení neabsolvují prohlubovací kurz a nesloží závěrečné přezkoušení do dvou let od skončení platnosti osvědčení, mohou získat osvědčení pouze absolvováním základního kurzu.

Platba se provádí bankovním převodem, nejpozději 10 dní před začátkem kurzu.

Proč DEKRA?

 • pověření Ministerstva dopravy ČR (MDČR) zabezpečováním výuky pro stanice měření emisí (SME) zde
 • profesionální tým lektorů s dlouholetou praxí v oboru
 • nejširší nabídka služeb v daném oboru
 • profesionální přístup k zákazníkům
 • zajištění služeb v termínu a s pomocí vlastních odborníků

Cena

Zdarma Pokud jste u naší společnosti absolvoval „SME - prohlubovací kurz – ŠKOLENÍ“ a obdržel jste „Potvrzení o jeho absolvování“.

Cena za osobu
414 Kč bez DPH / 500 Kč s DPH

Pokud jste „SME - prohlubovací kurz – ŠKOLENÍ“ absolvoval u jiné školicí organizace a od této organizace jste obdržel „Potvrzení o jeho absolvování“.

Místo konání

Praha
Tišnov u Brna

Ubytování

Pro účastníky kurzů v Praze nabízíme možnost ubytování u CK IVANATOUR Praha s.r.o. v BEST WESTERN Amedia Praha (5minut pěšky od budovy naší společnosti). Pro ubytování za zvýhodněné ceny informujte CK, že jste posluchači kurzů DEKRA CZ.
Pokud budete mít zájem o ubytování, kontaktujte přímo CK IVANATOUR Praha (minimálně 3 týdny před příjezdem):
Email: ivanatour@ivanatour.cz
www.ivanatour.cz

Tišnov
Pro účastníky kurzů v Tišnově nabízíme možnost ubytování v penzionu KORAL. Pro ubytování za zvýhodněné ceny informujte v penzionu, že jste posluchači kurzů DEKRA CZ.
Pokud budete mít zájem o ubytování, kontaktujte přímo penzion KORAL (minimálně 3 týdny před příjezdem):
Email: ubytovani-koral@seznam.cz
Tel.: 739 735 702 / 603 801 768

Vypsané termíny

Nenašli jsme žádná školení odpovídající vašim kritériím. Vrátit se.

Kontakty

Yvona Davidová
yvona.davidova@dekra.com
+420 606 761 431