Kurzy / SME / SME - základní kurz

SME - základní kurz

UPOZORNĚNÍ - Termíny kurzů mohou být z důvodu aktuální epidemiologické situace změněny.

Kurz je určen pro osoby, které chtějí získat profesní osvědčení kontrolního technika, jehož oprávnění k provádění technických prohlídek je omezeno na měření emisí vozidel na základě zákona 56/2001 Sb. v platném znění.
UPOZORNĚNÍ - pokud vlastníte osvědčení kontrolního technika (STK), rozšíření o emise získáte absolvováním STK prohlubovacího kurzu - školení, včetně SME pro techniky, kteří nejsou mechaniky SME.

Účel kurzu

Absolvováním kurzu splní zájemce podmínky pro vydání profesního osvědčení a zajistí si tak možnost vykonávat činnost kontrolního technika s omezením na emise.

Průběh kurzu

Kurz se skládá ze dvou termínově oddělených částí, které musí mechanik absolvovat:

 1. Teoretická a praktická výuka
 2. Praktická a písemná zkouška

Rozsah účasti je 5 dní (2 dny teoretická část kurzu, 1 den praktická část kurzu, 1 den praktická zkouška a 1 den písemná zkouška). Teoretická i praktická výuka probíhá v prostorách DEKRA CZ a.s. v Praze a MOTOR expert, s.r.o. v Přerově.

Podmínkou konání kurzu je naplnění minimálního počtu 10 účastníků.

Časový rozvrh kurzu

Praha

1. – 3. den
7:30 – 8:00 prezence, 8:00 – 16:00 výuka
Při prezenci na kurzu je nutné ke kontrole předložit tyto doklady:

Platný OP nebo jiný naroveň postavený doklad pro kontrolu totožnosti

Přerov

1. – 3. den
8:45 – 9:00 prezence, 9:00 – 17:00 výuka
Při prezenci na kurzu je nutné ke kontrole předložit tyto doklady:

Platný OP nebo jiný naroveň postavený doklad pro kontrolu totožnosti

Časový rozvrh praktické zkoušky – 1 den

Praha

7:30 – 8.00 prezence, 8:00 – 16:00 praktická zkouška

Přerov

8:45 – 9.00 prezence, 9:00 – 17:00 praktická zkouška

Při prezenci na praktickou zkoušku je třeba předložit tyto doklady:

Platný OP, nebo jiný naroveň postavený doklad pro kontrolu totožnosti

Časový rozvrh písemné zkoušky – 1 den

Praha

7:30 – 8:00 prezence, 8:00 – 16:00 písemná zkouška

Přerov

8:45 – 9.00 prezence, 9:00 – 17:00 písemná zkouška

Při prezenci na písemnou zkoušku je třeba předložit tyto doklady:

 1. Platný OP, nebo jiný naroveň postavený doklad pro kontrolu totožnosti
 2. Platný ŘP pro skupiny vozidel, kterou bude měřit
 3. Kolek v hodnotě 1.000,-- Kč
 4. Originál dokladu o vzdělání v automobilním směru
 5. Originál dokladu o odborné praxi v autoopravárenství – nejméně 3 roky, délka praxe musí být uvedena datumově
 6. Originál výpisu z Rejstříku trestů, který nebude v den konání zkoušky starší 3 měsíců
 7. Potvrzení o absolvování kurzu
 8. Čestné prohlášení, že jste schopen závěrečnou zkoušku vykonat (obdržíte na kurzu)
 9. Čestné prohlášení, že nejste ve střetu zájmů dle §60, odst. 2, písm. f, čl. 1 a 2 zákona 56/2001 Sb. v platném znění (obdržíte na kurzu)

Cena za kurz

12.100,- Kč vč. DPH
Platba se provádí bankovním převodem, nejpozději 10 dní před začátkem kurzu.

Proč DEKRA?

Naše společnost je pověřena Ministerstvem dopravy ČR (MDČR) zabezpečováním výuky pro stanice měření emisí (SME). Jsme držitelem pověření MDČR č.j. MD-8485/2021-150/4 a
MD/38485/2021/150 ze dne 16. 12. 2021.

Disponujeme profesionálním týmem lektorů s dlouholetou praxí v oboru a předepsaným vybavením pro praktickou část kurzu.

Místo konání

Türkova 1001, Praha 4 – Chodovec
ul. 9. května 3169/90B, Přerov

Ubytování - Praha

Pro účastníky kurzů nabízíme možnost ubytování u CK IVANATOUR Praha s.r.o. v BEST WESTERN Amedia Praha (5minut pěšky od budovy naší společnosti). Pro ubytování za zvýhodněné ceny informujte CK, že jste posluchači kurzů DEKRA CZ.
Pokud budete mít zájem o ubytování, kontaktujte přímo CK IVANATOUR Praha (minimálně 3 týdny před příjezdem):
Email: ivanatour@ivanatour.cz
Mobil: 774785858 (Lucie Kratinová)
Telefon: 267 913 445
Adresa: Teplická 604/15, 190 00 Praha 9
http://www.ivanatour.cz

Ubytování - Přerov

Účastníky kurzů ubytováváme v Hotelu Fit plus v Přerově.
Cena jednolůžkového pokoje se snídaní je 860,-- Kč. Cena dvoulůžkového pokoje se snídaní je 1450,-- Kč. Místní poplatek je 6,-- Kč/osoba/den. Ubytování si můžete závazně rezervovat prostřednictvím MOTOR expertu.
Kontakty pro dotazy a rezervaci ubytování:
Email: kurzy@motorexpert.cz
Mobil: 775 066 906 (Jitka Měsíčková)
Adresa: Dvořákova ulice 21b, 750 02 Přerov
http://www.hotelfit.cz


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 10.000,00 Kč 2.100,00 Kč 12.100,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Yvona Davidová
  yvona.davidova@dekra.com
  +420 606 761 431