DEKRA Kurzy

SME - základní kurz

Kurzy / STK, SME a Úřady / SME - základní kurz

Kurz je určen pro osoby, které chtějí získat profesní osvědčení kontrolního technika, jehož oprávnění k provádění technických prohlídek je omezeno na měření emisí vozidel na základě zákona 56/2001 Sb. v platném znění.

Účel kurzu

Absolvováním kurzu splní mechanik podmínky pro vydání profesního osvědčení a zajistíte si tak možnost vykonávat činnost kontrolního technika s omezením na emise.

Průběh kurzu

Kurz se skládá ze dvou termínově oddělených částí, které musí mechanik absolvovat:

 1. Teoretická a praktická výuka
 2. Praktická a písemná zkouška

Rozsah účasti je 5 dní (2 dny teoretická část kurzu, 1 den praktická část kurzu, 1 den praktická zkouška a 1 den písemná zkouška). Teoretická i praktická výuka probíhá v prostorách DEKRA CZ.

Podmínkou konání kurzu je naplnění minimálního počtu 10 účastníků.

Časový rozvrh kurzu

1. – 3. den
7:30 – 8:00 prezence, 8:00 – 16:00 výuka
Při prezenci na kurzu je nutné ke kontrole předložit tyto doklady:

 1. Platný OP nebo jiný naroveň postavený doklad pro kontrolu totožnosti

Časový rozvrh praktické zkoušky – 1 den

7:30 – 8.00 prezence, 8:00 – 16:00 praktická zkouška

Při prezenci na praktickou zkoušku je třeba předložit tyto doklady:

 1. Platný OP, nebo jiný naroveň postavený doklad pro kontrolu totožnosti
 2. Platný ŘP pro skupiny vozidel, kterou bude měřit
 3. Kolek v hodnotě 1.000,-- Kč
 4. Originál dokladu o vzdělání v automobilním směru
 5. Originál dokladu o odborné praxi v autoopravárenství – nejméně 3 roky, délka praxe musí být uvedena datumově
 6. Originál výpisu z Rejstříku trestů, který nebude v den konání zkoušky starší 3 měsíců

Časový rozvrh písemné zkoušky – 1 den

7:30 – 8:00 prezence, 8:00 – 16:00 písemná zkouška

Při prezenci na praktickou zkoušku je třeba předložit tyto doklady:

 1. Platný OP, nebo jiný naroveň postavený doklad pro kontrolu totožnosti
 2. Platný ŘP pro skupiny vozidel, kterou bude měřit
 3. Kolek v hodnotě 1.000,-- Kč
 4. Originál dokladu o vzdělání v automobilním směru
 5. Originál dokladu o odborné praxi v autoopravárenství – nejméně 3 roky, délka praxe musí být uvedena datumově
 6. Originál výpisu z Rejstříku trestů, který nebude v den konání zkoušky starší 3 měsíců

Cena za kurz

12.100,- Kč vč. DPH
Platba se provádí bankovním převodem, nejpozději 10 dní před začátkem kurzu.

Proč DEKRA?

Naše společnost je pověřena Ministerstvem dopravy ČR (MDČR) zabezpečováním výuky pro stanice měření emisí (SME). Jsme držitelem pověření MDČR č.j. 5/2014-150-ORG3/16 ze dne 23.3.2016

Disponujeme profesionálním týmem lektorů s dlouholetou praxí v oboru a předepsaným vybavením pro praktickou část kurzu.

Místo konání

Türkova 1001, Praha 4 – Chodovec

Ubytování

Pro účastníky kurzů nabízíme možnost ubytování u CK IVANATOUR Praha s.r.o. v BEST WESTERN Amedia Praha (5minut pěšky od budovy naší společnosti). Pro ubytování za zvýhodněné ceny informujte CK, že jste posluchači kurzů DEKRA CZ.
Pokud budete mít zájem o ubytování, kontaktujte přímo CK IVANATOUR Praha (minimálně 3 týdny před příjezdem):
Email: ivanatour@ivanatour.cz
http://www.ivanatour.cz

Mobil: 774785858 (Lucie Kratinová)
Telefon: 267 913 445
Adresa: Teplická 604/15, 190 00 Praha 9
www.ivanatour.cz


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 9.999,44 Kč 2.100,56 Kč 12.100,00 Kč

Vypsané termíny

Nenašli jsme žádná školení odpovídající vašim kritériím. Vrátit se.

Kontakty

Yvona Davidová
yvona.davidova@dekra.com
+420 606 761 431