Kurzy / STK / STK - prohlubovací kurz - ŠKOL...

STK - prohlubovací kurz - ŠKOLENÍ včetně SME pro techniky, kteří jsou mechaniky SME

UPOZORNĚNÍ - Termíny kurzů mohou být z důvodu aktuální epidemiologické situace změněny.

Společnost DEKRA CZ nabízí komplexní systém školení pro kontrolní techniky STK a SME se zaměřením na prohlubovací kurzy STK a SME.

Společnost DEKRA CZ je jako technická zkušebna pověřena Ministerstvem dopravy k provádění výuky a organizování závěrečných zkoušek odborné způsobilosti v prohlubovacích kurzech pro prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika.

Teoretická výuka probíhá v učebnách a praktická výuka na kontrolních linkách STK a SME (celkem v rozsahu 40 vyučovacích hodin).

Účel kurzu

Kurz je určen pro osoby, které vlastní profesní osvědčení kontrolního technika a na základě § 61 zákona č. 56/2001Sb. ve znění pozdějších změn potřebují získat prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika.

Podle §61 odst. 3 se držitelům profesních osvědčení kontrolního technika, kterým skončila platnost osvědčení a v příslušném roce neabsolvovali prohlubovací kurz a nesložili závěrečné přezkoušení, vydává nové osvědčení, pokud do dvou let od skončení platnosti osvědčení absolvují prohlubovací kurz a složí závěrečné přezkoušení. V takovém případě Ministerstvo dopravy České republiky původní neplatné osvědčení odebere a vystaví osvědčení nové. Žadatel je povinen uhradit poplatek 1 000 Kč ve formě kolku.

Pokud držitelé osvědčení neabsolvují prohlubovací kurz a nesloží závěrečné přezkoušení do dvou let od skončení platnosti osvědčení, mohou získat osvědčení pouze absolvováním základního kurzu.

UPOZORNĚNÍ!
Pro získání prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika je třeba absolvovat kurz „STK - prohlubovací kurz – ŠKOLENÍ včetně SME pro techniky, kteří jsou mechaniky SME“ (teoretická a praktická výuka) a následně pak i kurz „STK - prohlubovací kurz – PŘEZKOUŠENÍ“ (závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika).

Časový rozvrh kurzu

 1. den: 8:00 – 8:30 prezence, 8:30 – 18:00 výuka
 2. – 4. den: 8:00 – 18:00 výuka

Při prezenci je nutné ke kontrole předložit tyto doklady:

 • platný občanský průkaz pro kontrolu totožnosti
 • platný řidičský průkaz
 • originál profesního osvědčení kontrolního technika STK a všechna osvědčení mechanika SME, která vlastníte (pro kontrolu osvědčení)

Prerekvizity a nutné vybavení

 • psací potřeby, blok A4, kalkulačka
 • zákon č.56/2001Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky vztahující se k provádění technických prohlídek
 • seznam kontrolních úkonů, které posluchač v praxi používá
 • pracovní oděv a obuv pro práci na linkách při praktické výuce

Minimální obsazenost kurzu pro jeho pořádání je 15 posluchačů.
V případě, že nebude kurz obsazen minimálně 15-ti posluchači, budete informován o tom, že je nutné se přeobjednat na kurz pořádaný v jiném termínu.

Místo konání

Praha
Tišnov
Ostrava
České Budějovice
Brno
Uherské Hradiště


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 9.000,00 Kč 1.890,00 Kč 10.890,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Markéta Bendíková
  marketa.bendikova@dekra.com
  +420 724 224 229