Kurzy / STK / STK - prohlubovací kurz - PŘEZ...

STK - prohlubovací kurz - PŘEZKOUŠENÍ

UPOZORNĚNÍ - Termíny kurzů mohou být z důvodu aktuální epidemiologické situace změněny.

Společnost DEKRA CZ nabízí komplexní systém školení pro kontrolní techniky STK a SME se zaměřením na prohlubovací kurzy STK a SME.

Společnost DEKRA CZ byla jako technická zkušebna pověřena Ministerstvem dopravy k provádění výuky a organizování závěrečných zkoušek odborné způsobilosti v prohlubovacích kurzech pro prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika.

Jedná se o závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika.

Účel kurzu

Kurz je určen pro osoby, které vlastní profesní osvědčení kontrolního technika a na základě § 61 zákona č. 56/2001Sb. ve znění pozdějších změn potřebují získat prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika.

Podle §61 odst. 3 se držitelům profesních osvědčení kontrolního technika, kterým skončila platnost osvědčení a v příslušném roce neabsolvovali prohlubovací kurz a nesložili závěrečné přezkoušení, vydává nové osvědčení, pokud do dvou let od skončení platnosti osvědčení absolvují prohlubovací kurz a složí závěrečné přezkoušení. V takovém případě Ministerstvo dopravy České republiky původní neplatné osvědčení odebere a vystaví osvědčení nové. Žadatel je povinen uhradit poplatek 1 000 Kč ve formě kolku.

Pokud držitelé osvědčení neabsolvují prohlubovací kurz a nesloží závěrečné přezkoušení do dvou let od skončení platnosti osvědčení, mohou získat osvědčení pouze absolvováním základního kurzu.

UPOZORNĚNÍ!
Kurz „STK - prohlubovací kurz – PŘEZKOUŠENÍ“ (závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika) můžete absolvovat pouze v případě, že jste absolvoval kurz „STK - prohlubovací kurz – ŠKOLENÍ včetně SME pro techniky, kteří jsou mechaniky SME“ (teoretická a praktická výuka) nebo „STK - prohlubovací kurz – ŠKOLENÍ včetně SME pro techniky, kteří nejsou mechaniky SME“ (teoretická a praktická výuka, praktická zkouška SME) a obdržel jste „Potvrzení o jeho absolvování“.

Časový rozvrh kurzu

Pokud se nedostavíte včas, nebudete se moci kurzu zúčastnit.

 1. Na učebně probíhá prezence přihlášených posluchačů.
  Při prezenci je nutné ke kontrole předložit všechny tyto doklady:
  • platný občanský průkaz pro kontrolu totožnosti
  • platný řidičský průkaz
  • originály všech profesních osvědčení STK a SME, která vlastníte
  • originál výpisu z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
  • potvrzení o absolvování kurzu „STK - prohlubovací kurz – ŠKOLENÍ“
  • čestné prohlášení, že jste schopen závěrečný test vykonat (formulář naleznete v sekci "KE STAŽENÍ")
  • četné prohlášení, že nejste ve střetu zájmů (formulář naleznete v sekci "KE STAŽENÍ")
  • žádost pro MD o prodloužení platnosti profesního osvědčení (formulář naleznete v sekci "KE STAŽENÍ")
  • kolek v hodnotě 50,- (pokud máte propadlé osvědčení, je třeba kolek v hodnotě 1.000,-)

Kontrola těchto dokladů je nutná, aby podle zkušebního řádu na základě úspěšně vykonané zkoušky mohlo MDČR posluchači vydat prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika STK.

 1. Na učebně probíhá samotný test v délce 75 minut a poté vyhodnocení.
 2. Úspěšným posluchačům vydá zástupce MDČR prodloužení platnosti profesního osvědčení kontrolního technika.

Minimální obsazenost kurzu pro jeho pořádání je 15 posluchačů.
V případě, že nebude kurz obsazen minimálně 15-ti posluchači, budete informován o tom, že je nutné se přeobjednat na kurz pořádaný v jiném termínu.

Cena

Zdarma Pokud jste u naší společnosti absolvoval „STK - prohlubovací kurz – ŠKOLENÍ včetně SME pro techniky, kteří jsou mechaniky SME“ (teoretická a praktická výuka) nebo „STK - prohlubovací kurz – ŠKOLENÍ včetně SME pro techniky, kteří nejsou mechaniky SME“ (teoretická a praktická výuka, praktická zkouška SME) a obdržel jste „Potvrzení o jeho absolvování“.

Cena za osobu
414 Kč bez DPH / 500 Kč s DPH

Pokud jste „STK - prohlubovací kurz – ŠKOLENÍ“ absolvoval u jiné školicí organizace a od této organizace jste obdržel „Potvrzení o jeho absolvování“.

Místo konání

Praha 4
Tišnov
České Budějovice
MDČR, Praha 1
Brno
Uherské Hradiště

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Markéta Bendíková
  marketa.bendikova@dekra.com
  +420 724 224 229