Kurzy / STK / STK - základní kurz

STK - základní kurz

UPOZORNĚNÍ - Termíny kurzů mohou být z důvodu aktuální epidemiologické situace změněny.

Zabýváme se oblastí výuky a výcviku techniků STK již od roku 1979, kdy začala vznikat síť stanic technické kontroly v České republice. Do dnešních dnů vyškolila naše společnost více jak tisíc techniků pro cca 300 stanic, které jsou rozmístěny po celé republice. Z tohoto počtu je více jak 260 stanic našimi smluvními partnery.

Kopii pověření, které opravňuje společnost DEKRA CZ a.s. organizovat základní kurzy pro STK a SME naleznete zde

Účel kurzu

Základní kurz pro kontrolní techniky STK je určen pro osoby, které chtějí získat profesní osvědčení kontrolního technika a pracovat jako kontrolní technik, zástupce vedoucího nebo vedoucí v některé ze stanic technické kontroly.

Průběh kurzu

1.- 4. týden – teoretická část
Teoretická část má formu přednášek na učebně, vyučovací hodina trvá 45 minut, přestávky 5 a 10 minut. Vyučování začíná v 7.30 hod, rozvrh obsahuje denně 8 – 10 vyučovacích hodin. Přestávka na oběd 1 hodina.

5.- 6. týden – praktická část
V dalších dvou týdnech budou posluchači rozděleni do dvou skupin, první skupina bude pokračovat v praxi na kontrolních linkách STK Chodovec, druhá skupina se vrací do svého bydliště a praktickou výuku absolvuje v následujícím týdnu.

Učební osnova – vyhláška č. 211/2018 Sb. - příloha č. 14 zde

Podmínky pro získání profesního osvědčení kontrolního technika STK

Uchazeč o zařazení do základního kurzu musí splňovat:

 • ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo s výučním listem v oboru souvisejícím s výrobou, opravou nebo technickou prohlídkou vozidel a odbornou praxi ve výrobě nebo opravě vozidel nejméně v rozsahu 3 let
 • další požadavky v §60 zák. 56/2001 Sb. zde

  K podání závazné elektronické přihlášky si připravte tyto údaje a soubory:

  Osobní a kontaktní údaje posluchače
  Údaje o STK (pokud hlásí posluchače STK)
  Údaje o provozovateli STK (pokud hlásí posluchače STK)
  Soubory ve formátu JPG, PDF, DOC a DOCX:

 • doklad o dosaženém vzdělání
 • potvrzení o délce praxe v autoopravárenství
 • kopie občanského průkazu
 • kopie řidičského oprávnění
 • výpis z trestního rejstříku
  V den zkoušky nesmí být výpis z trestního rejstříku starší než tři měsíce. Pokud podáváte přihlášku dříve, výpis z trestního rejstříku pošlete dodatečně na email: marketa.bendikova@dekra.com

Upozornění Ministerstva dopravy pro účastníky základního kurzu

V souladu s ustanovením §2 a položky 22 b přílohy zákona č. 634/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní poplatky) Vám sdělujeme, že každý účastník kurzu kontrolního technika STK je povinen uhradit poplatek za vydání OSVĚDČENÍ o odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek vozidel ve výši 1 000 Kč vydávané Ministerstvem dopravy. Poplatek bude vybírán kolkovou známkou při předání tohoto profesního osvědčení.

Prerekvizity a nutné vybavení

Každý posluchač musí mít sešit, poznámkový blok A4, psací potřeby, vhodná je i kalkulačka.
Pracovní oděv a obuv pro práci na linkách při praktické výuce.

Místo konání

Praha

Ubytování

Pro účastníky kurzů nabízíme možnost ubytování, které zajišťuje CK IVANATOUR Praha s.r.o. v BEST WESTERN Amedia Praha (5 minut pěšky od budovy naší společnosti). Ubytování objednávejte v elektronické přihlášce na kurz.

UPOZORNĚNÍ – objednávka ubytování je závazná a lze ji bezplatně zrušit nejpozději 7 dní před nástupem. V případě zrušení objednávky 6 a méně dní před příjezdem nebo nedojezdu je CK nucena účtovat storno poplatek v ceně první noci ubytování.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 30.000,00 Kč 6.300,00 Kč 36.300,00 Kč

Vypsané termíny

Nenašli jsme žádná školení odpovídající vašim kritériím. Vrátit se.

Soubory ke stažení

Kontakty

Markéta Bendíková
marketa.bendikova@dekra.com
+420 724 224 229