Kurzy / Výcvik na polygonech / Kurz bezpečné jízdy mladého ři...

Kurz bezpečné jízdy mladého řidiče - TEEN

Kurz TEEN je určen výhradně mladým řidičům do věku 24 let (včetně)!

Kurz je založen na dobrovolné účasti nových řidičů v rámci absolvování kurzu pokročilého řízení a zvládání krizových situací v dopravě.

Z pohledu bezpečnosti silničního provozu se jedná o nejrizikovější skupinu řidičů. V ČR ze statistik plyne, že řidiči s praxí do 5 let způsobí takřka 1/3 všech nehod. Podíl na počtu smrtelných nehod mají řidiči ve věku 18-20 let nejvyšší.

Účel kurzu

Kurz si klade za cíl snížit v krátkodobém i dlouhodobém horizontu nehodovost u mladých řidičů, čerstvých držitelů řidičského oprávnění.

Účelem teoretické části výcviku je získat základní znalosti o fyzikálních zákonitostech pohybu vozidla ve vztahu k rychlosti jízdy (nejčetnější a nejtragičtější příčině dopravních nehod). Vysvětlit význam znalosti technického stavu vozidla, psychické a fyzické kondice řidiče pro bezpečnost silničního provozu.

Účelem praktické části výcviku je tyto teoretické znalosti ověřit při ovládání vozidla na cvičných modulech polygonu centra bezpečné jízdy a získat a upevnit správné návyky pro volbu bezpečné rychlosti vozidla v konkrétní situaci.

Podstatnou součástí výcviku je nácvik řešení simulovaných krizových situací na různých površích vozovky za různých adhezních podmínek (sucho, mokro, sníh,) do kterých se může řidič v silničním provozu dostat.

Přínos kurzu

Mladí řidiči si ověří své schopnosti a jízdní vlastnosti vozidla při různých adhezních podmínkách a v simulovaných krizových situacích. Celý výcvik probíhá v bezpečných podmínkách výcvikového centra ve Vysokém Mýtě, mimo veřejné pozemní komunikace.

Hlavním záměrem kurzu je preventivní působení na účastníky kurzu, kteří si prakticky vyzkouší řešení krizových situací, kterým by měli v reálném silničním provozu předcházet.

Obsah kurzu

Kurz se skládá z teoretické a praktické části.

Teoretická část obsahuje:

 • Správná poloha řidiče za volantem, sezení, držení volantu, používání bezpečnostních pásů atd.
 • Řešení přetáčivého a nedotáčivého smyku
 • Chování na silnici a předvídání krizových situací
 • Předjíždění, jízda v mlze, jízda na náledí atd.
 • Chování při dopravní nehodě

Praktická část obsahuje:

 • Brždění na plochách s rozdílnou adhezí
 • Vyhýbací manévr
 • Regresivní brždění na rozdílných površích
 • Zvládání vozidla v přetáčivém a nedotáčivém smyku
 • Průjezd kluznou zatáčkou

Aktivní doprovod na kurzu

 • Doprovod je možný pouze při praktické části, tedy výcviku na plochách polygonu. Nikoli v učebně při teoretické části kurzu.
 • Doprovod musí být starší 18 let.
 • Doprovod je spolujezdcem. Nestřídá se v řízení, ale dění jen sleduje.
 • Cena služby "Doprovod v rámci kurzu" činí 1.000 Kč včetně DPH.
 • Vstup do areálu je povolen pouze osobám s platným kurzem nebo osobám s uhrazenou službou "Doprovod v rámci kurzu".

Termíny

Pro jednotlivce viz vypsané termíny.
Pro skupiny dle dohody.

Objednaný termín lze stornovat nejpozději 3 pracovní dny před plánovaným kurzem s možností nároku na náhradní termín a to písemnou formou na e-mail: skolasmyku.cz@dekra.com

Místo konání

Vysoké Mýto - Dráby 45 - areál Autodromu

Upozorňujeme účastníky, že za vystavení duplikátu Osvědčení o absolvování kurzu a jeho zaslání poštou účtujeme administrativní poplatek 200 Kč bez DPH. Poplatek se nevztahuje na duplikáty zasílané e-mailem ve formátu .pdf, jejichž zaslání je zdarma.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 2.727,27 Kč 572,73 Kč 3.300,00 Kč
Cena za osobu / Aktivní doprovod 826,45 Kč 173,55 Kč 1.000,00 Kč

Dárkový poukaz

Pro nákup Dárkového poukazu pokračujte zde: Zakoupit

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Ing. Štěpánka Boštíková
  stepanka.bostikova@dekra.com
  +420 725 860 144