Kurzy / Výcvik na polygonech / Kurz bezpečné jízdy mladého ři...

Kurz bezpečné jízdy mladého řidiče - TEEN

Kurz TEEN je určen výhradně mladým řidičům do věku 24 let (včetně)!

Kurz je založen na dobrovolné účasti nových řidičů v rámci absolvování kurzu pokročilého řízení a zvládání krizových situací v dopravě.

Z pohledu bezpečnosti silničního provozu se jedná o nejrizikovější skupinu řidičů. V ČR ze statistik plyne, že řidiči s praxí do 5 let způsobí takřka 1/3 všech nehod. Podíl na počtu smrtelných nehod mají řidiči ve věku 18-20 let nejvyšší.

Účel kurzu

Kurz si klade za cíl snížit v krátkodobém i dlouhodobém horizontu nehodovost u mladých řidičů, čerstvých držitelů řidičského oprávnění.

Účelem teoretické části výcviku je získat základní znalosti o fyzikálních zákonitostech pohybu vozidla ve vztahu k rychlosti jízdy (nejčetnější a nejtragičtější příčině dopravních nehod). Vysvětlit význam znalosti technického stavu vozidla, psychické a fyzické kondice řidiče pro bezpečnost silničního provozu.

Účelem praktické části výcviku je tyto teoretické znalosti ověřit při ovládání vozidla na cvičných modulech polygonu centra bezpečné jízdy a získat a upevnit správné návyky pro volbu bezpečné rychlosti vozidla v konkrétní situaci.

Podstatnou součástí výcviku je nácvik řešení simulovaných krizových situací na různých površích vozovky za různých adhezních podmínek (sucho, mokro, sníh,) do kterých se může řidič v silničním provozu dostat.

Přínos kurzu

Mladí řidiči si ověří své schopnosti a jízdní vlastnosti vozidla při různých adhezních podmínkách a v simulovaných krizových situacích. Celý výcvik probíhá v bezpečných podmínkách výcvikových center (Vysoké Mýto, Most, Třinec) mimo veřejné pozemní komunikace.

Hlavním záměrem kurzu je preventivní působení na účastníky kurzu, kteří si prakticky vyzkouší řešení krizových situací, kterým by měli v reálném silničním provozu předcházet.

Obsah kurzu

Kurz se skládá z teoretické a praktické části.

Teoretická část obsahuje:

 • Správná poloha řidiče za volantem, sezení, držení volantu, používání bezpečnostních pásů atd.
 • Řešení přetáčivého a nedotáčivého smyku
 • Chování na silnici a předvídání krizových situací
 • Předjíždění, jízda v mlze, jízda na náledí atd.
 • Chování při dopravní nehodě

Praktická část obsahuje:

 • Brždění na plochách s rozdílnou adhezí
 • Vyhýbací manévr
 • Regresivní brždění na rozdílných površích
 • Zvládání vozidla v přetáčivém a nedotáčivém smyku
 • Průjezd kluznou zatáčkou

Aktivní doprovod na kurzu

 • Doprovod je možný pouze při praktické části, tedy výcviku na plochách polygonu. Nikoli v učebně při teoretické části kurzu.
 • Doprovod musí být starší 18 let.
 • Doprovod je spolujezdcem. Nestřídá se v řízení, ale dění jen sleduje.
 • Cena služby "Doprovod v rámci kurzu" činí 1.000 Kč včetně DPH.
 • Vstup do areálu je povolen pouze osobám s platným kurzem nebo osobám s uhrazenou službou "Doprovod v rámci kurzu".

Termíny

Pro jednotlivce viz vypsané termíny.
Pro skupiny dle dohody.

Objednaný termín lze stornovat nejpozději 3 pracovní dny před plánovaným kurzem s možností nároku na náhradní termín a to písemnou formou na e-mail: skolasmyku.cz@dekra.com

Místo konání

Třinec
Vysoké Mýto

Upozorňujeme účastníky, že za vystavení duplikátu Osvědčení o absolvování kurzu a jeho zaslání poštou účtujeme administrativní poplatek 200 Kč bez DPH. Poplatek se nevztahuje na duplikáty zasílané e-mailem ve formátu .pdf, jejichž zaslání je zdarma.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 2.388,43 Kč 501,57 Kč 2.890,00 Kč
Cena za osobu / Aktivní doprovod 826,45 Kč 173,55 Kč 1.000,00 Kč

Dárkový poukaz

Pro nákup Dárkového poukazu pokračujte zde: Zakoupit

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Ing. Štěpánka Boštíková
  stepanka.bostikova@dekra.com
  +420 725 860 144