Kurzy / Školení pro firmy / Školení zaměstnanců: Bezpečná ...

Školení zaměstnanců: Bezpečná manipulace s chemickými látkami a směsmi včetně vysoce toxických

Školení je zaměřeno na povinnosti, které se týkají vysoce toxických látek a směsí a které jsou dány zejména následujícími předpisy:
Nařízení (ES) č. 1907/2006 „REACH“
Nařízení (ES) č. 1272/2008 „CLP“
Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
Požadavky souvisejících předpisů a norem

Rozsah školení je 2 hodiny. Opakované proškolení se provádí nejméně jedenkrát za 2 roky.

Účel kurzu

Školení je určeno pro všechny zaměstnance, kteří jakýmkoliv způsobem přicházejí do styku s vysoce toxickými látkami a směsmi (operátoři výroby, skladníci, kontroloři kvality, laboranti, pracovníci u nakládky/vykládky apod.)

Přínos kurzu

Absolvováním školení splníte zákonnou povinnost proškolit zaměstnance dle požadavků zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Účastníci školení získají užitečné a praktické informace, které potřebují znát pro bezpečnou manipulaci s vysoce toxickými chemikáliemi.
Informace od zkušených lektorů přispějí k optimalizaci mnoha administrativních a procesních postupů ve Vaší společnosti. Vyhnete se tak případným pokutám a v neposlední řadě zajistíte bezpečnost svým zaměstnancům.

Proč DEKRA?

 • široké portfolio odborných služeb
 • znalosti legislativních požadavků napříč oblastmi
 • profesionální tým lektorů s dlouholetou praxí
 • spolupráce s kontrolními orgány státní správy

Místo konání a termíny

dle dohody

Cena

Cena závisí na počtu účastníků.

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  RNDr. Marie Weissová
  chemie.cz@dekra.com
  +420 728 276 426