DEKRA Kurzy

Kurzy a zkoušky VTP (Std. 201)

Kurzy / NDT kvalifikace a certifikace / Kurzy a zkoušky VTP (Std. 201)

VTP - vizuální kontrola svarů

Školení a zkoušky specifických činností dle standardu Std-201 APC VTP.

Jedná se o základní nedestruktivní metodu pro zjišťování a hodnocení povrchových vad výrobků. Pojem vizuální kontrola výrobků zahrnuje ve své podstatě zjištění a posouzení povahy, velikosti, polohy a četnosti vad jakýchkoliv výrobků. Metoda VTP vyhodnocuje povrchové vady svarových spojů, odlitků, výkovků, vývalků a mnoha dalších výrobků. Zahrnuje však také rozměrovou kontrolu součástí, kontrolu drsnosti povrchů apod.

Vizuální kontrola vyžaduje dobré zrakové schopnosti pracovníka a vhodné osvětlení kontrolovaného povrchu. Hodnocení vad je většinou závislé na schopnostech a zodpovědnosti pracovníka.

Účel kurzu

Kvalifikací a certifikací VTP získá pracovník způsobilost provádět specifickou NDT metodu podle stanovených nebo uznávaných postupů či prováděcích pokynů a vyhodnocovat její výsledky.

Přínos kurzu

Získání certifikátu, a tedy oprávnění ke zkoušení výrobků pomocí metody vizuální kontroly svarů.

Místo

Praha

Cena včetně zkoušky a certifikátu.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Kurz 4.000,00 Kč 840,00 Kč 4.840,00 Kč
Zkouška/Recertifikační zk. 2.500,00 Kč 525,00 Kč 3.025,00 Kč
Certifikát 1.600,00 Kč 336,00 Kč 1.936,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

    Kontakty

    Ing. Petra Dafčíková
    petra.dafcikova@dekra.com
    +420 736 628 854