Kurzy / Přeprava dle ADR / Rozšiřovací školení bezpečnost...

Rozšiřovací školení bezpečnostních poradců z ADR na RID

Třídenní prezenční kurz zahrnuje jednotlivé oblasti železniční přepravy nebezpečných věcí. Školením účastník získá podrobnou orientaci v Řádu RID. Výuka poskytuje dostatečný prostor také pro dotazy a předání praktických zkušeností. Každému posluchači rádi zajistíme Řád RID, který je nutný pro bezproblémové složení zkoušek. Závěrečnou zkoušku bezpečnostních poradců RID uchazeč skládá u Ministerstva dopravy, kde je potřeba se individuálně přihlásit.

Účel kurzu

Školení je určeno zájemcům, kteří již jsou bezpečnostními poradci dle Dohody ADR a budou vykonávat funkci bezpečnostního poradce také podle oddílu 1.8.3 RID. Mohou být jmenováni u svého zaměstnavatele, nebo mohou svoji získanou odbornost uplatnit externě u firem, které nemají funkci bezpečnostního poradce zajištěnou vlastním zaměstnancem. Účelem školení je získání znalostí v oblasti klasifikace, balení, označování, odesílaní, manipulace a přepravy nebezpečných věcí, v souladu s národní legislativou a Řádem RID.

V případě zájmu o kompletní školení celého řádu RID (základní + třída 1 a třída 7), bude poskytnuta sleva.

Přínos kurzu

Získáte dostatečnou orientaci v řádu RID, která je nezbytná pro zdárné absolvování zkoušky i pro řádný výkon funkce bezpečnostního poradce. Po skončení kurzu obdržíte potvrzení o jeho absolvování, což je jedna z podmínek pro podání přihlášky ke zkoušce.

Proč DEKRA?

 • dlouholetá praxe v oboru
 • studijní materiály vytvořené přímo společností DEKRA

Místo konání

Praha

Upozorňujeme účastníky, že za vystavení duplikátu Osvědčení o absolvování školení a jeho zaslání poštou účtujeme administrativní poplatek 200 Kč bez DPH. Poplatek se nevztahuje na duplikáty zasílané e-mailem ve formátu .pdf, jejichž zaslání je zdarma.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 9.834,71 Kč 2.065,29 Kč 11.900,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Pavlína Čechráková
  pavlina.cechrakova@dekra.com
  +420 267 288 316
  +420 724 886 744