DEKRA Kurzy

Zákoník práce pro vedoucí zaměstnance

Kurzy / Soft skills a personalistika / Zákoník práce pro vedoucí zamě...

aneb Co by měl znát každý vedoucí zaměstnanec

Pokud nechcete, aby Váš zaměstnavatel platil zbytečnou pokutu a Vaši podřízení Vás zaskočili dotazem, na který neznáte odpověď, neváhejte navštívit tento kurz. Dozvíte se nejen, jak postupovat při porušení povinností Vašich podřízených, ale i jaké povinnosti máte Vy sami jako vedoucí zaměstnanci.

Účel kurzu

Poskytnout základní přehled o ustanoveních zákoníku práce, které vedoucí zaměstnanci nejčastěji aplikují ve své každodenní praxi.

Přínos kurzu

Účastníci získají informace o tom, jaký je správný postup při vzniku, změnách a rozvázání pracovního poměru. Značná část kurzu je věnována povinnostem zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců a možnému zákonnému postihu při jejich porušování. Účastníci získají přehled o povinnostech zaměstnavatele v oblasti pracovní doby a práce přesčas a při určování dovolené. V rámci kurzu bude uvedena celá řada příkladů z praxe a zodpovězeny dotazy účastníků z praxe

Program kurzu

 • Postup před vznikem pracovního poměru
 • Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru; Zkušební doba; Pracovní poměr na dobu určitou
 • Návrat z mateřské a rodičovské dovolené
 • Přehled způsobů rozvázání pracovního poměru
 • Přehled základních povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců; Možné formy postihu za porušení povinnosti zaměstnance a doporučený postup
 • Odpovědnost zaměstnance za škodu
 • Délka a rozvržení pracovní doby; Přestávka na jídlo a oddech; Odpočinek mezi směnami; Nepřetržitý odpočinek v týdnu; Evidence pracovní doby
 • Práce přesčas
 • Určování doby čerpání dovolené

Přednášející

JUDr. Pavel Jindřich
Odborný poradce a lektor pro pracovněprávní vztahy a personalistiku

Proč DEKRA?

 • mnohaleté zkušenosti a know-how nadnárodní společnosti
 • nestrannost a nezávislost
 • dodržování etických principů
 • individuální přístup s cílem identifikovat potřeby konkrétního klienta
 • budování dlouholetého partnerského vztahu

Termíny

Termíny i ceny dle dohody.

Místo konání

Praha

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Ing. Petra Dafčíková
  petra.dafcikova@dekra.com
  +420 736 628 854