DEKRA Kurzy

Kurzy NDT dle EN ISO 9712 – RT – Radiographic Testing

Kurzy / NDT kvalifikace a certifikace / Kurzy NDT dle EN ISO 9712 – RT...

RT – zkoušení prozařováním

Zkoušení prozařováním patří mezi nedestruktivní metody objemové, to znamená, že zjišťuje vady v celém objemu zkoušeného materiálu. Objemové vady svarů (bubliny, plynové dutiny, vměsky) jsou metodou RT dobře zjistitelné. Vady plošné (trhliny, studené spoje) jsou zjistitelné v omezené míře, záleží na jejich velikosti a orientaci vzhledem k ose svazku záření. Pro zjišťování defektů v kovových materiálech má zkoušení prozařováním ze všech NDT metod největší spolehlivost pro detekci vnitřních objemových vad, nejčastěji se tedy používá pro zkoušení svarů a odlitků.

Účel kurzu

Cílem školení NDT je předání co nejvíce teoretických a praktických zkušeností v metodě zkoušení prozařováním, aby uchazeč mohl úspěšně složit zkoušku RT a zažádat o certifikát APC nebo SECTOR Cert.

Prerekvizity a nutné vybavení

Požadavky na vstupní znalosti

  • Matematika – trojčlenka, řešení rovnice
  • Fyzika – znalosti základů fyziky – ionizační záření, vznik a šíření vlnění, elektřiny
  • Chemie – základy, chemické značky základních prvků, zejména kovů
  • Materiál – základy o výrobě zejména kovů, jejich vlastnostech a možnosti zpracování

Místo konání

Praha


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
RT stupeň 1 16.100,00 Kč 3.381,00 Kč 19.481,00 Kč
RT stupeň 2 25.800,00 Kč 5.418,00 Kč 31.218,00 Kč
RT stupeň 1+2 35.900,00 Kč 7.539,00 Kč 43.439,00 Kč
RT stupeň 3 18.990,00 Kč 3.987,90 Kč 22.977,90 Kč

Vypsané termíny

Nenašli jsme žádná školení odpovídající vašim kritériím. Vrátit se.

Kontakty

Ing. Petra Dafčíková
petra.dafcikova@dekra.com
+420 736 628 854