DEKRA Kurzy

QC Plzeň - Kvalifikační zkoušky stupeň 1 a 2

Kurzy / NDT kvalifikace a certifikace / QC Plzeň - Kvalifikační zkoušk...

Kvalifikační a recertifikační zkoušky se provádí v sídle QC Plzeň. Ve výjimečných případech lze dohodnout i provedení zkoušek přímo u zákazníka. Zkoušky stupeň 1 a 2 jsou plně v administraci a kompetenci QC Plzeň.

Pro kvalifikační zkoušky se používají české verze příslušných katalogů otázek SECTOR Cert, které podléhají schválení Programové komise APC. Pro praktické části zkoušek se používají zkušební vzorky schválené oběma certifikačními orgány (tj. APC a SECTOR Cert). Zkušební otázky a zkušební vzorky pokrývají obvykle požadované výrobkové a průmyslové sektory (Pc, Pf, Pw, Pwp, Pt a ls, lpv, lm).

(Poznámka): Metody LT a ET ve stupni 1+2 jsou v administraci APC)

Dále nabízíme omezenou kvalifikaci:
VT Pw = přímá metoda pro vizuální kontrolu svarů

Skladba zkoušky

stupeň 1 + 2 (podrobné informace viz norma EN ISO 9712):

 • Písemná část všeobecná – fyzikální základy metody
 • Písemná část specifická - praktické aplikace metody; Otázky jsou zaměřeny na specifikace a základní normy v příslušném sektoru pro stupeň 1, výběr z různých specifických norem používaných v příslušném sektoru pro stupeň 2 (pomocné materiály, tj. specifikace a normy, leží na stole).
 • Praktická specifická provádí se na zkušebních vzorcích pro příslušný sektor (počet závisí na typu zkoušky, obvykle 2 – 3 ks, ale např. u RT 2 až 24 snímků) pro st. 2 se navíc zhotovuje písemný postup.

Kandidát stupně 1 a 2 má možnost volby sektoru viz. odkaz zde

 • buď si zvolit samostatný jednotlivý monosektor = výrobkový sektor, tj. jen jeden z následujících:
  (Pw) nebo (Pc) nebo (Pf) nebo (Pt) nebo (Pwp)

 • nebo průmyslový sektor
  Is = (Pw + Pc + Pf + Pt + Pwp) nebo
  Ipv = (Pw + Pt + Pwp) nebo
  Im = (Pc + Pf + Pt + Pwp)

Průmyslový sektor Is poskytuje kvalifikaci pro všechny výrobkové sektory, je to tzv. standardní zkouška, tj. nejvíce používaná sestava.

Přínos zkoušky

Uchazeč jež úspěšně složí zkoušku může zažádat o certifikát u APC nebo SECTOR Cert, který jej opravňuje vykonávat NDT činnost po dobu 10 let.

Cena

Cena se stanovuje individuálně na základě rozsahu poskytované služby.

Místo konání

Plzeň
Praha
Ostrava
Brno

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

Soubory ke stažení

Kontakty

Alena Hegnerová
hegnerova@qc.cz
+420 605 372 585