DEKRA Kurzy

QC Plzeň - Kvalifikační zkoušky stupeň 3

Kurzy / NDT kvalifikace a certifikace / QC Plzeň - Kvalifikační zkoušk...

Kvalifikační zkoušky stupeň 3 se konají v sídle QC Plzeň. Odpovědnost za jejich administraci má SECTOR Cert.

Kvalifikační zkoušky v QC mohou sloužit i jako využitelný základ pro zaměstnavatelskou certifikaci dle amerického ASNT předpisu SNT-TC-1A (pro Level 1, 2 a 3). Akceptováno ASME Kódem.
Bližší informace viz EN versus SNT odkaz zde

Skladba zkoušky stupně 3

BASIC
a) EN ISO 9712

 • díl B-1: Norma EN ISO 9712 (2012)
 • díly A1-A3: Nauka o materiálu a jeho zkoušení, Výrobní technologie a vady, Provozní poškození
 • díly C1-C4: 4 metody (UT, RT, MT, PT) všeobecné testy stupně 2, nebo jiná kombinace
  Kterýkoli z dílů C1 až C4 lze nahradit metodou VT, LT nebo ET s podmínkou, že v sestavě musí zůstat UT nebo RT! (Odpovídajícím způsobem se pak mění díl C5 v případě, že se provádí zkouška i v SNT)

b) SNT-TC-1A

 • díl B-2: SNT-TC-1A (doporučený předpis)
 • díly A3-A5: Nauka o materiálu a jeho zkoušení, Výrobní technologie a vady, Provozní poškození
 • díl C5: Ostatní metody podle aktuálního vydání SNT-TC-1A: VT, ET, LT, NRT, AT, IT na úrovni stupně 2
  Pozn.: Zkouška pro SNT-TC-1A obsahuje ve skutečnosti jen díly B2 a C5 . Do výsledku zkoušky se ale při vyhodnocení počítají i díly A3-A5 složené již v EN zkoušce.

Kandidát má možnost volby:
standardní kombinace = díly B-1, A1-A3, C1-C4 (UT, RT, MT, PT)
nestandardní kombinace = vše, co se odchyluje od standardní kombinace ( + SNT, jiná kombinace metod C1 – C4)

METODA
a) EN ISO 9712

 • díl D1: Základy metody
 • díl E1: Předpisy a normy
 • díl F: Praktická: sestavení písemného postupu

b) SNT-TC-1A

 • díl D1: Základy metody
 • díly D2: Aplikace metody (různé sektory)
 • díl E2: Specifickace (ASME kód)
  Pozn.: Zkouška pro SNT-TC-1A obsahuje ve skutečnosti jen díly D2 a E2 . Do výsledku zkoušky se ale při vyhodnocení počítají i díl D1 složený již v EN zkoušce.

Změna/rozšíření průmyslového (výrobkového) sektoru:

Změnu (nebo rozšíření) sektoru je možné standardně provést. Pro více informací se obraťte na kontakt níže.

Přínos zkoušky

Uchazeč jež úspěšně složí zkoušku může zažádat o certifikát u SECTOR Cert nebo u APC, který jej opravňuje vykonávat NDT činnost po dobu 10 let.

Cena

Cena se stanovuje individuálně na základě rozsahu poskytované služby.

Místo konání

Plzeň
Praha
Ostrava
Brno

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Soubory ke stažení

  Kontakty

  Alena Hegnerová
  hegnerova@qc.cz
  +420 605 372 585